Pisoi si pisici de diferite varste si culori

Localitate Tulcea
Telefon 0743506042
Email Trimite un mesaj pe email
Actualizareacum 4 săptămâni
EtichetePisoi de diferite varste si culori disponibili pentru adoptie. Adultii sunt in varsta de aproximativ un an, puii au varste cuprinse intre 6 si 8 saptamani.
Acestia se afla momentan in localitatea Mahmudia, Judetul Tulcea.

Sunt disponibili si in alte localitati, doar cu contract de adoptie, deci doar de catre persoane majore. Cine este interesat sa adopte un animal de companie, dar se afla la prima experienta de acest gen, este rugat sa ne adreseze in scris orice intrebare in aceasta privinta.

Ingrijirea unui animal de companie implica o responsabilitate luata pentru toata perioada de viata a animalului, in medie 10 – 15 ani. Nu recomandam cadourile sub forma de animale de companie.

Persoanelor interesate sa adopte dar si celor care ofera spre adoptie animale de companie le prezentam modelul de contract pe care il folosim in acest sens.
Clauzele din contract sunt rezumatul experientelor de salvare din situatii de abuz sau abandon, ingrijire si oferire spre adoptie de catei si pisici din ultimii 10 ani.

Mai multe poze si informatii la adresa: https://web.facebook.com/compassion4k9/posts/836389333631068

Cu multumiri,
Echipa “Caine caut om”
fb.me/compassion4k9

Contact pentru pisoii din anunt: 0743506042

Modelul de contract de adoptie:
__________________________________
Contract seria 4K9 nr. …………………….

CONTRACT DE ADOPTIE

incheiat astazi ……………………. intre

1.PARTILE SEMNATARE:

1.1. Prenume, Nume: …………………….…………………….
CNP: …………………….………………………….
Domiciliu: …………………….…………………….
Telefon: …………………….……………………….
E-Mail: …………………….……………….……….
Numit in continuare DONATOR

Si
1.2.Prenume, Nume: …………………….…………………….
CNP: …………………….………………………….
Domiciliu: …………………….…………………….
Telefon: …………………….……………………….
E-Mail: …………………….………………….…….
Numit in continuare ADOPTATOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Adoptatorul intentioneaza sa preia de la Donator un exemplar din specia pisica domestica (Felis silvestris catus), avand caracteristicile:
Nume: …………………….…………………………….
Data nasterii: …………………….…………………….
Sex: …………………….……………………………….
Culoare: …………………….…………………………..
Semne particulare: …………………….……………….
Identificat conform fotografiei ce reprezinta anexa a prezentului contract
Numit in continuare PISICA
Adresa la care urmeaza sa fie adoptat: …………………….…………………….

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada nedeterminata si produce efecte de astăzi, data semnării.

4.PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Adoptia se desfasoara cu titlu gratuit pe toata durata contractului, cat timp sunt respectate clauzele contractuale

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. Adoptatorul are urmatoarele drepturi şi obligaţii:
a.Sa ofere Pisicii adoptate conditii minime pentru convietuire, care includ dar nu se limiteaza la: hrana adecvata din punct de vedere nutritional, adapost ferit de intemperii, libertate de miscare.
b.Sa prezinte Pisica la control veterinar periodic in functie de varsta, particularitatile si necesitatile medicale ale acesteia si sa ia masurile necesare pentru a impiedica imbolnavirea sau accidentarea ei.
c.Sa previna pierderea sau furtul Pisicii prin masuri care sa nu ii produca traume fizice sau psihice. In cazul pierderii accidentale, sa contacteze in cel mult 24 de ore Donatorul si sa ia toate masurile recomandate de acesta.
d.Sa trimita Donatorului o descriere a starii generale si de sanatate, cel putin lunar in primul an al adoptiei si cel putin anual pe toata durata de viata a Pisicii adoptate si sa anunte orice modificare referitoare la adresa sau situatia adoptiei.
e.Sa nu instraineze Pisica altei persoane fara acordul scris al Donatorului. Daca din motive neprevazute, Adoptatorul nu mai poate oferi Pisicii conditii minime pentru convietuire, decizia pentru relocarea Pisicii apartine Donatorului.
f.Sa permita vizitarea locatiei in care urmeaza sa se efectueze adoptia, inainte ca aceasta sa se materializeze, iar ulterior, de comun acord cu Donatorul, sa permita vizitarea ocazionala a Pisicii adoptate.
5.2. Donatorul are urmatoarele drepturi si obligaţii:
a.Sa ofere informatii valide si precise cu privire la starea de sanatate si la istoricul medical al Pisicii oferite spre adoptie, impreuna cu instructiuni si recomandari privind ingrijirea responsabila a unui animal de companie, atunci cand este cazul.
b.Sa verifice periodic starea de sanatate si gradul de acomodare al Pisicii adoptate si sa permita returnarea ei dupa o perioada de proba sau in cazul in care din motive independente de vointa Adoptatorului, acesta nu ii mai poate oferi conditii minime pentru convietuire.
c.Sa permita transcrierea in carnetul de sanatate al Pisicii a datelor de identificare ale Adoptatorului in calitate de nou detinator, fara ca aceasta procedura sa afecteze sau sa anuleze clauzele prezentului contract.

6.RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
6.1. In situatia in care Adoptatorul nu respecta clauzele contractuale prin actiuni care incalca obligatiile convenite la Art.5, Donatorul este indreptatit la o despagubire din partea Adoptatorului egala cu costurile necesare pentru cautarea Pisicii, transportarea ei, oferirea de ingrijiri medicale si alte daune-interese rezultate din nerespectarea prezentului contract.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul Contract îşi încetează valabilitatea in situatia decesului Pisicii din cauze ce nu se pot imputa Adoptatorului, sau prin denunţare unilaterală în conditiile Art.8. Incetarea contractului nu afecteaza obligatiile scadente, daca acestea exista.

8.DENUNTARE UNILATERALA
8.1. Adoptatorul nu are dreptul de a rezilia prezentul contract. Donatorul are dreptul de a anunta incetarea contractului in situatia returnarii Pisicii si in cazul in care nu sunt necesare investigatii sau tratamente medicale cauzate de ingrijirea necorespunzatoare.

9. FORTA MAJORA
9.1. Situatiile de forta majora pot exonera pe durata acestora partile contractante, cat timp actiunile intreprinse au in vedere bunastarea Pisicii adoptate si asigurarea conditiilor minime pentru convietuire. Forta majora nu anuleaza prezentul contract.

10. CLAUZE FINALE
10.1. Orice comunicare în executarea prezentului contract este valabil transmisă la datele de contact din Art.1. Orice litigiu privind valabilitatea, executarea ori interpretarea Contractului este de competenţa instanţelor judecătoreşti de pe raza localitatii de domiciliu a Donatorului.

Semnaturi:
Donator,
…………………….…
Adoptator,
…………………….…Completează mai jos formularul de adopție pentru "Pisoi si pisici de diferite varste si culori" sau contactează telefonic autorul anunțului la tel: 0743506042


Formular de adopție