iCare Association, Cluj-Napoca - iCare

Nume: iCare Association
Locație: Cluj-Napoca
Data nașterii:
Bio: EN: iCare came into existence from our desire to contribute directly towards the quality of life in the community we live in. We aspire to be an example worthy of being followed. We are a young team, very dynamic and enthusiastic, composed of members with experience and training in animal welfare and/or animal rescue. Founding members: Ramona Axinte – President Sanda Cioloca ( Sandaria) – Vice-president Brunhilda-Ana Marian ( Kuki Ux)– Secretary-General MISSION: Improving the community through animal rescue and education. PURPOSE: Improving the community through reinforcing an optimal human-animal-environment interaction, by means of animal rescue, animal-assisted therapy, and educational endeavours, with the purpose of reaching and maintaining a biopsychosocial well-being both for people and animals. OBJECTIVES: 1. Sheltering stray animals in a proper environment, ensuring that their basic(physiological, social, psychological and behavioral) needs are met, towards permanent adoption. 2. Hosting animal-assisted activities and therapy in a fitting medium, for improving the quality of life for the general public. 3. Educating the younger population concerning ideal human-animal-environment interaction, through educational plans/schemes. 4. Informing the general public regarding the benefits of human-animal synergy. 5. Enhancing environmental quality. 6. Initiating local development projects in accordance to society's real needs, and in support of the rights of those marginalised or socially excluded. PRINCIPLES: Cooperation, Respect, Integrity, Participation, Trust. VALUES: Community, Empathy, Progress RO: Asociația iCare a luat naștere din dorința de a contribui la creșterea calității vieții comunității în care trăim. Dorim să fim un exemplu „AȘA DA!”. Suntem o echipă tânără, dinamică și foarte entuziastă, formată din persoane cu experiență și formare academică în domeniul de „animal welfare” și/sau „animal rescue”. Membrii fondatori: Ramona Axinte – Președinte Sanda Cioloca – Vicepreședinte Brunhilda-Ana Marian – Secretar General MISIUNE: Dezvoltarea comunității prin acțiuni de salvare a animalelor și educație. SCOP: Dezvoltarea comunității prin consolidarea unei interacțiuni optime om-animal-mediu, în vederea atingerii și susținerii unei stări de bine bio-psiho-social, atât pentru oameni cât și pentru animale, prin realizarea, coordonarea și promovarea acțiunilor de salvare a animalelor, activităților asistate de animale și educației. OBIECTIVE: Ob 1: Adăpostirea animalelor fără stăpân într-un mediu ce asigură satisfacerea nevoilor de bază (fiziologice, sociale, psihologice și comportamentale) ale acestora, în vederea adopției permanente. Ob 2: Desfășurarea de activități și terapie asistată de animale, într-un mediu propice, cu scopul creșterii calității vieții publicului larg. Ob 3: Realizarea, coordonarea și implementarea de proiecte școlare care urmăresc educarea copiilor în ceea ce privește interacțiunea optimă om-animal-mediu. Ob 4: Informarea populației generale cu privire la beneficiile interacțiunii om-animal. Ob 5. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Ob 6. Inițierea unor programe de dezvoltare locală care să răspundă nevoilor reale și să susțină drepturile persoanelor cu risc de marginalizare și excluziune socială. PRINCIPII: Cooperare, respect, integritate, implicare, incredere. VALORI: Comunitate, Empatie, Progres ***** FOR DONATIONS / Pentru donatii: Our Bank Accounts are: EURO: IBAN CODE: RO68BTRLEURCRT0267770301, SWIFT: BTRLRO22, Banca Transilvania, Str. G. Baritiu, nr. 8, Cluj-Napoca 400027, Romania LEI: IBAN CODE: RO21BTRLRONCRT0267770301
Website: https://www.facebook.com/iCareBecauseYouCare

Articole publicate de iCare